Topraklama Sisteminin Temel İlkeleri ve Çalışma Prensibi

Günümüzde elektrikle ilgili güvenlik önlemleri, topraklama sistemlerinin doğru bir şekilde kurulması ve işletilmesi üzerine önemli bir odak noktasına sahiptir. Elektrik tesislerinde olası tehlikeleri en aza indirmek ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için, topraklama sisteminin temel ilkelerini anlamak kritik bir öneme sahiptir. Topraklama Nedir ve Neden Gerekli? Topraklama, elektrik sistemlerinde güvenliği sağlamak ve olası tehlikelerle başa çıkmak…