asiri-akim-rolesi-nedir-ne-ise-yarar

Aşırı Akım Rölesi Nedir?

Aşırı akım rölesi, elektrik devrelerinde aşırı akım durumlarını algılayan ve koruma sağlayan bir elektrik cihazıdır. Genellikle güç dağıtım sistemlerinde kullanılır ve elektrik ağının veya cihazların aşırı yüklenmelerinden veya kısa devrelerden kaynaklanabilecek zararlı etkileri önlemek için tasarlanmıştır.

Aşırı akım rölesi, akımı izleyerek devredeki akım değerini sürekli olarak kontrol eder. Normal işletim koşullarında, akım rölesi geçerli bir aralıkta sabit bir değer algılar. Ancak akım, belirli bir eşiği aştığında, röle devreyi keser ve gücü keserek bağlı ekipmanın veya devrenin korunmasını sağlar.

Aşırı akım röleleri genellikle bir manyetik çekme mekanizması ve bir tetikleme elemanı içerir. Manyetik mekanizma, akımın etkisiyle manyetik bir alan oluşturur ve tetikleme elemanı üzerinde bir kuvvet oluşturur. Bu kuvvet, röle anahtarlama mekanizmasını harekete geçirir ve devreyi keser.

Aşırı Akım Rölesi Ne İşe Yarar?

 

asiri-akim-rolesi-ne-ise-yarar

Aşırı akım rölesi, elektrik devrelerinde aşırı akım durumlarını algılayan ve koruma sağlayan bir cihazdır. Temel olarak aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

  • Aşırı akım tespiti: Aşırı akım rölesi, elektrik devresindeki akımı sürekli olarak izler ve önceden belirlenmiş bir eşik değeri aşıldığında bunu algılar. Bu, aşırı yüklenme veya kısa devre gibi anormalliklerin varlığını tespit etmek için kullanılır.
  • Devre kesme: Aşırı akım rölesi, aşırı akım tespit edildiğinde devreyi hızlı bir şekilde keser. Bu, aşırı akımın devredeki ekipmanlara veya sistemlere zarar vermesini önlemek için önemlidir. Devreyi keserek güç akışını durdurur ve bağlı olan cihazları korur.
  • Güvenlik sağlama: Aşırı akım rölesi, elektrik güvenliğini sağlamak için kullanılır. Aşırı akımlar, elektrik ekipmanlarına zarar verebilir, yangın riskini artırabilir veya insanların güvenliğini tehlikeye atabilir. Aşırı akım rölesi, bu tür durumları tespit ederek güvenliğin korunmasına yardımcı olur.
  • Cihaz koruması: Aşırı akım rölesi, elektrik motorları, transformatörler, endüstriyel makineler ve diğer elektrik ekipmanları gibi cihazların korunmasına yardımcı olur. Aşırı akımlar, bu cihazlara zarar verebilir veya arızaya yol açabilir. Röle, aşırı akımı algılayarak cihazları korur ve potansiyel hasarları önler.
  • Aşırı akım röleleri, güç dağıtım sistemlerinde, endüstriyel tesislerde, binalarda ve diğer elektrik devrelerinde yaygın olarak kullanılır. Elektrik ağının güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlamak ve ekipmanlara zarar veren aşırı akım durumlarını önlemek için önemli bir koruma cihazıdır.

Aşırı Akım Koruma Rölesi Çeşitleri

Aşırı akım koruma röleleri, farklı çalışma prensiplerine ve uygulama alanlarına göre çeşitli tiplere sahiptir. İşte yaygın olarak kullanılan aşırı akım koruma rölelerinin bazı örnekleri:

  • Termik Röleler: Termik röleler, aşırı akımı algılamak için ısıyı temel alır. Devredeki akım geçtiği zaman, akım bobini veya akım transformatörü tarafından oluşturulan ısı, termik bir bileşen içinde bir bimetal veya termistör yardımıyla algılanır. Aşırı akım durumunda, bu ısı değişikliği röleyi tetikler ve devreyi keser.
  • Elektromanyetik Röleler: Elektromanyetik röleler, aşırı akımı algılamak için manyetik bir alanı temel alır. Bobin üzerindeki akım, manyetik bir alan oluşturur. Aşırı akım durumunda, bu manyetik alan bobinden çıkan bir plakayı veya çekvalfı etkiler ve röleyi tetikler. Tetikleme sonucunda röle devreyi keser.
  • Diferansiyel Röleler: Diferansiyel röleler, elektrik devresinin giriş ve çıkışında oluşan akım farkını temel alır. Giriş ve çıkış akımları arasındaki fark, bir transformatör veya sensör yardımıyla algılanır. Eğer fark belirlenen bir eşik değerini aşarsa, röle devreyi keser. Diferansiyel röleler, özellikle güç transformatörleri ve motorlarda kullanılır.
  • Elektronik Röleler: Elektronik röleler, dijital veya analog elektronik bileşenlerle çalışan mikrodenetleyicilere dayalı olarak tasarlanmıştır. Akım değerlerini sürekli olarak ölçer ve dijital veya analog sinyalleri işler. Aşırı akım durumunda, mikrodenetleyici devreyi kesmek için bir kontrol sinyali üretir.
  • Bu sadece aşırı akım koruma rölelerinin bazı temel tipleridir ve daha spesifik uygulamalara yönelik farklı türler de bulunmaktadır. Seçilecek olan röle türü, korunması gereken devrenin özelliklerine, aşırı akım seviyelerine ve uygulama gereksinimlerine bağlı olacaktır.

Aşırı Akım Koruma Rölesi Çalışma Prensibi

asiri-akim-korumasi-calisma-prensibi

Aşırı akım koruma rölesi, elektrik devresi üzerinden geçen akımı algılamak için bir akım sensörü veya transformatörü kullanır. Akım transformatörü, devrenin ana akımını bir ölçeklendirme faktörüyle küçültür ve röleye iletilen bir sinyal oluşturur. Bu sinyal, devreden geçen akımın bir temsilidir.

Röle üzerindeki ayarlanabilir bir eşik değeri vardır. Bu eşik değeri, korunacak devrenin akım kapasitesine ve koruma seviyesine bağlı olarak belirlenir. Aşırı akım durumunda rölenin devreyi kapatmasını sağlayacak bir seviyede ayarlanır.Röle, algılanan akım değerini ayarlanan eşik değeriyle karşılaştırır. Eğer algılanan akım değeri, ayarlanan eşik değerini aşarsa, röle aşırı akım durumunu tespit eder.

Aşırı akım tespit edildiğinde, röle tetiklenir ve devreyi hızlı bir şekilde keser. Bu tetikleme genellikle bir elektromanyetik çekme mekanizması kullanılarak gerçekleştirilir. Aşırı akımın varlığı, manyetik bir alan oluşturur ve bu alan, tetikleme mekanizmasını etkileyerek devreyi keser.Röle, tetiklendikten sonra, içerisindeki anahtar mekanizması devreyi keser. Devrenin kesilmesi, güç akışını durdurur ve bağlı olan cihazları aşırı akımdan korur.

Aşırı akım koruma röleleri, bu temel çalışma prensipleri üzerine farklı tiplerde ve teknolojilerde tasarlanmış olabilir. Örneğin, termik rölelerde ısıya dayalı bir algılama mekanizması kullanılırken, elektronik rölelerde mikrodenetleyiciler ve dijital işleme kullanılır. Ancak genel olarak, aşırı akım koruma röleleri, akım algılama, karşılaştırma, tetikleme ve devre kesme adımlarını takip eder.

Aşırı Akım Rölesi Ne Amaçla Kullanılır?

Aşırı akım rölesi, elektrik devrelerinde aşırı akım durumlarını algılayarak cihaz ve sistemleri korumak için kullanılır. Röle, aşırı yüklenme, kısa devre veya diğer anormalliklerde devreyi hızlı bir şekilde keserek ekipmanların zarar görmesini engeller. Ayrıca, yangın riskini azaltır, elektrik güvenliğini sağlar ve sistem istikrarını korur. Enerji verimliliğini artırır ve enerji tasarrufu sağlar. Endüstriyel tesislerden binalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir ve elektrik devrelerinde aşırı akım durumlarının önlenmesi ve güvenli çalışmanın sağlanması için kritik bir koruma cihazıdır.