bina-ici-topraklamasi-nasil-yapilir

Bina içi topraklaması, binaların ve tesislerin elektrik tesisatlarının güvenliğini sağlamak için oldukça önemlidir. Bu nedenle, topraklama sistemlerinin kurulumunda doğru adımların atılması gerekir.  Topraklama sistemleri, binaların ve tesislerin elektrik tesisatlarının güvenliğini sağlamak için oldukça önemlidir. Bu sistemler, elektrikli cihazlarda oluşabilecek kaçak akımların neden olduğu tehlikeleri önlemek ve yıldırım çarpması gibi doğal afetlerin zararlarını azaltmak için kullanılır.

Bina İçi Topraklama Sistemi Özellikleri

Topraklama levhaları, bakır veya galvaniz gibi iletken malzemelerden yapılmıştır. Bu levhaların yerleştirileceği alanda öncelikle 1,5 metre derinliğinde bir çukur açılır ve topraklama levhaları bu çukura dik olarak yerleştirilir. Levhaların etrafı toprakla iyice doldurulur ve sıkıştırılır. Böylece topraklama sistemi için yeterli iletkenlik sağlanmış olur.

Topraklama kablosu, binadan gelen elektrik tesisatı kablosu ile birlikte çekilir ve topraklama levhalarının üst kısımlarına delikler açılarak buraya bağlanır. Bu bağlantılar vidalarla sıkıştırılarak iletkenlik artırılır. Bina içerisinde kullanılan tüm elektrikli cihazlar, dış yalıtım malzemeleriyle kaplı topraklama kablosu uçlarına vidalanarak bağlanır. Ayrıca, elektrik tesisatı içerisinde sarı yeşil çizgili renkli topraklama kablosu çekilerek tüm tesisatın topraklama sistemi yapılmış olur.

Bina içerisindeki elektrik prizlerinin bazıları topraklama bağlantılı olarak yapılır ve bu prizlere bağlanan elektrikli cihazlar da topraklama sistemi ile bağlantılı hale getirilir. Bu sayede, elektrikli cihazlarda oluşabilecek kaçak akımların zararları önlenmiş olur.

Topraklama sistemi sadece bina içerisinde değil, dışarıda da kullanılır. Örneğin, bina içerisinde bulunan metal su boruları, çelik konstrüksiyon yapılar gibi malzemeler de topraklama sistemi ile bağlantılı hale getirilir. Böylece, yıldırım gibi doğal afetlerin neden olabileceği statik elektrik olayları da önlenmiş olur.

Sonuç olarak, topraklama sistemleri, elektrik tesisatlarının güvenliğini sağlamak için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, topraklama levhalarının doğru şekilde yerleştirilmesi ve topraklama kablosunun doğru bağlantılarının yapılması önemlidir. Topraklama sisteminin düzenli olarak kontrol edilmesi de hayati önem taşır.

Bina İçi Topraklama Ölçümlerinin Yapılması

Topraklama ölçümleri yapılırken, topraklama direnci, kaçak akımı ve yalıtım direnci gibi faktörler ölçülür. Topraklama direnci ölçümü, topraklama sisteminin ne kadar etkili olduğunu gösterir. Kaçak akım ölçümü, sistemdeki kaçak akımının miktarını belirler ve bu sayede insan ve cihaz güvenliği sağlanır. Yalıtım direnci ölçümü ise izolasyon kalitesini ve sistemdeki yalıtım arızalarını tespit etmeye yarar.

Topraklama ölçümleri sırasında, özel ölçüm cihazları kullanılır ve bu cihazlarla topraklama sisteminin direnci, akım ve voltaj değerleri ölçülür. Ölçüm sonuçlarına göre, mevcut topraklama sistemi uygunsa onaylanır veya gerekli iyileştirmeler yapılır.

Topraklama ölçümleri, bina veya tesislerin topraklama sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yıllık olarak yapılması önerilen bu ölçümler, olası güvenlik risklerini azaltmak için önemlidir. Ayrıca topraklama sisteminin düzenli bakımı ve onarımı da yapılmalıdır.

Bina İçi Topraklama Kabloları Renkleri

Topraklama kablosunun rengi, ülkeden ülkeye ve kullanılan standartlara göre değişebilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde topraklama kablosu yeşil veya yeşil-sarı çizgili olarak belirlenirken, Avrupa’da sadece sarı-yeşil çizgili olarak kullanılır. Yine de her ülkede topraklama kablosunun net bir şekilde belirlenmesi ve ayrıca renk kodlaması için standartlar mevcuttur. Bu nedenle, elektrik tesisatı kurulumu yapılırken, topraklama kablosunun hangi rengi kullanılacağına, Türkiye için belirlenen standartlara uygun olarak karar verilir.

Bina İçi Topraklama Sisteminin Olmaması Tehlikeli Mi?

Topraklama yapılmamış bir tesis veya cihaz, arızalı bir durumda yüksek gerilimli elektrik akımlarının insanlara ve cihazlara zarar vermesine neden olabilir. Bu durumda elektrik kaçağı nedeniyle insanlar elektrik çarpması sonucu hayatını kaybedebilir. Ayrıca, topraklama yapılmayan bir tesis veya cihaz, yangın riskini de arttırabilir. Dolayısıyla, tüm elektrik tesislerinde ve cihazlarda topraklama sistemi olması büyük önem taşır.

Bina İçi Topraklamanın Önemi

Bina içi topraklama, binalarda kullanılan elektriksel cihazların doğru ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için önemlidir. Elektrik, birçok açıdan yararlı bir enerji kaynağıdır ancak yanlış kullanımı tehlikeli olabilir. Elektrikle çalışan cihazların, bina içindeki tüm metal yüzeylere yayılan potansiyel bir elektrik yüküne sahip olması muhtemeldir. Bu nedenle, bina içi topraklama sistemi, bu potansiyel elektrik yükünü doğru bir şekilde dağıtmak ve elektriksel tehlikeleri önlemek için gereklidir.

Topraklama, elektrik akımını güvenli bir şekilde dağıtmak ve elektriksel cihazların üzerindeki elektrik yükünü emmek için kullanılır. Bina içi topraklama, elektrik akımının sıfır potansiyelli bir yere yönlendirilmesini sağlayarak, elektrik çarpması, yangın veya diğer tehlikelerin oluşmasını önleyebilir.