türkiyede-elektrik-sektörü

Türkiye, enerji kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle enerjide dışa bağımlı bir durumdadır. Bu durum, elektrik sektöründe de kritik kaynaklar için dışa bağımlılık oluşmasına sebep olabilir. Türkiye’deki elektrik sektöründe yapılan yatırımlar, dışa bağımlılığı azaltmaya yardımcı denilebilir. 2019 yılında yerli ve yenilenebilir enerji üretim payı yüzde 62 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 70’e ulaşmıştır. 2021 yılında devam eden yatırımlar, yerli ve milli üretimin daha fazla paya sahip olmasını mümkün kılabilir.

Türkiye’deki elektrik üretiminde öncelikle fosil yakıtlar kullanılır. Yapılan son sektörel raporlar, Türkiye’de elektrik üretimi için yüzde 31 petrol, yüzde 28 doğalgaz ve yüzde 27 kömür kullanıldığını gösterir. Ortalama enerji tüketimi 6 exajoule olsa da fosil yakıtların ağırlıklı olarak kullanılması çevreye zararlı etkiler ve sera gazı emisyonlarının artmasına sebep olabilir. Bu nedenle son yıllarda Türkiye’de yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de Elektrik Sektöründe Son Durum

Elektrik sektöründe sürekli bir değişim mevcuttur ve bu değişim Türkiye’de de dünya ile paralel seyrediyor. Dünya genelinde elektrik üretimi ve ihracatı yapan ülkeler arasında Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Almanya ve Singapur bulunur. Türkiye ise enerjideki dışa bağımlılığı nedeniyle pek çok ülkeden destek almak zorunda kalır ve enerjide dışa bağımlı olmak bir ülke için birçok olumsuzluklar getirir. Ancak yapılan yatırımlar, özellikle gelecek için umut vericidir. 

Türkiye’deki elektrik sektörü, 2023 yılındaki hedeflerini gerçekleştirmek için büyük bir beklenti barındırır. Üretim ve araştırma üssü haline gelmeyi amaçlayan sektör, bu doğrultuda kapsamlı planlar yapmıştır. Dünya pazarında önemli bir rol oynamayı hedefleyen Türkiye, son yıllardaki yatırımları ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarıyla önemli bir gelişim sağlamıştır.

Türkiye’de Elektrik Sektörü Hedefleri Nelerdir?

Türkiye’deki elektrik sektörü, kamu, sanayi ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin artması, teknolojik çalışmaların ve verimliliğin odaklandığı bir sektör olarak gelişmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmalar ve geliştirilen projeler ile Türkiye, dünya pazarında daha fazla söz sahibi olacaktır. Şu anda Türkiye’nin pazar payı yüzde 0,37 olarak açıklanmıştır ve üretim ve ihracatın artması öncelikli konulardan biridir.

Yenilebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, 50 milyar doları aşmıştır ve Türkiye bu alanda dikkat çekmeyi başarmıştır. En önemli üretim merkezi olarak Şanlıurfa belirtilmiştir, ancak diğer bölgelerde de hidroelektrik santralleri ile yenilenebilir enerji üretimi yapılmaktadır.

Türkiye’nin elektrik sektöründe hedeflenen birçok amaç bulunmaktadır. Bunlar arasında;

  • Kamu, sanayi ve üniversite iş birliklerinin artması: Kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin artması hedeflenmektedir. Bu, verimlilik ve teknolojik gelişmelerin hızlandırılmasına katkı sağlar.
  • Özel teknolojiler ve verimlilik odaklı çalışmalar: Elektrik sektöründe öncelik verilen alanlardan birisi olan verimlilik, özel teknolojilerin kullanımı ile maksimize edilmeyi hedeflenir.
  • Dünya pazarında üretim ve ihracatın artması: Türkiye’nin dünya pazarındaki payının arttırılması hedeflenmektedir. Şu anda Türkiye’nin pazar payı yüzde 0.37 olarak belirlenmiştir.
  • Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması: Türkiye’de yapılan yatırımlar ile yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı giderek artmaktadir. Hidroelektrik santraller, güneş enerjisi gibi kaynaklar kullanılmaya devam edilecektir.

Türkiye’de Elektrik Üretiminde Güneş Enerjisinin Payı?

Türkiye’de güneş enerjisi kullanımı, elektrik üretiminde son yıllarda hızla artmıştır. Bununla birlikte, Türkiye hükümetinin yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmeyi ve güneş enerjisi potansiyelini artırmayı hedeflediği bilinir. Bu amaçla, güneş enerjisi santrallarının kurulması, üretim verimliliğinin artırılması ve ülke genelinde daha fazla güneş enerjisi kullanımının desteklenmesi planlanır.

Türkiye’de güneş enerjisi, elektrik üretiminde istenen seviyelerde olmasa da son yıllarda daha fazla yaygın hale gelmiştir. 2021 yılı itibariyle yapılan son güncellemeler, güneş enerjisinin toplam elektrik enerjisi içinde yüzde 4,98 oranında bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Yine 2021 yılı verilerine göre, rüzgâr enerjisi ise güneş enerjisine göre çok daha ön planda ve pazardaki oranı yüzde 9,31 olarak açıklanmıştır. Bu veriler Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye’de elektrik yaygınlığının artması ve daha fazla alana yayılması amacıyla sektörel destek sunan firmamız, yıllardan beri en ön planda olan işletmeler arasındadır. Ünver Elektrik tarafından yapılan çalışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, şirketin internet sitesini ziyaret edebilirler.