yildirimdan-korunma-sistemleri

Yıldırımdan korunma sistemleri, yapıların yıldırım kaynaklı hasar ve tehlikelerden korunması için tasarlanmış elektriksel sistemlerdir. Yıldırım, doğal afetler arasında en tehlikelilerinden biridir ve ciddi can ve mal kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle, özellikle yüksek yapılar, endüstriyel tesisler, hastaneler, okullar ve benzeri yapılar gibi yoğun insan trafiği olan yerlerde, yıldırımdan korunma sistemleri kurulması zorunlu hale gelmiştir. Bu sistemler, yıldırımın neden olduğu yüksek gerilim dalgalanmalarını yönetmek, yapıya gelen zararı minimize etmek ve insanların güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Yıldırımdan korunma sistemleri, yapıların yapısal özellikleri, çevresel koşullar ve yerel yıldırım riski gibi faktörlere bağlı olarak farklı tiplerde tasarlanabilir ve uygulanabilir.

Yıldırımdan korunmak adına günümüzde farklı teknolojiler içeren pek çok farklı sistem kullanılır. Bunlardan en çok kullanılanları şunlardır: 

Eş Potansiyel Sistemleri ve Topraklama

Topraklama ve eş potansiyel sistemleri, yıldırımın neden olduğu yüksek gerilim dalgalanmalarını yönetmek için tasarlanmıştır. Topraklama sistemi, yapıya gelen yıldırım deşarjının toprağa yönlendirilmesi için kullanılan bir sistemdir. Topraklama çubukları veya iletkenler yardımıyla yapıya bağlanan bir topraklama sistemine sahip olmak, yapıyı yıldırımın neden olabileceği zararlardan koruyabilir.

Eş potansiyel sistemleri ise yapıdaki tüm metalik parçaların ve iletkenlerin aynı potansiyele sahip olmasını sağlayarak, yıldırımın neden olabileceği zararları minimize eder. Bu sistemde, yapıdaki tüm metalik parçalar birbirine bağlanarak bir eş potansiyel hattı oluşturulur. Böylece, yıldırım deşarjı tüm parçaların aynı potansiyele sahip olması nedeniyle kontrol altında tutulabilir.

Eş potansiyel sistemleri ve topraklama sistemleri, yapıların yıldırım kaynaklı hasar ve tehlikelerden korunması için önemli bir role sahiptir. Bu sistemlerin doğru bir şekilde tasarlanması ve uygulanması, yapıların ve insanların güvenliğini sağlamak açısından hayati önem taşır. Bu nedenle, yıldırımdan korunma sistemleri konusunda uzman mühendisler tarafından planlanması ve kurulması önerilir.

Faraday Kafesi Sistemi

Faraday kafesi, adını ünlü fizikçi Michael Faraday’dan alan bir yıldırım koruma sistemidir. Bu sistem, metal bir yapıya sahip olan binalarda yıldırım kaynaklı hasarların önlenmesi için kullanılır. Faraday kafesi, yapıyı çevreleyen iletken teller ve metal plakalar kullanılarak oluşturulur.

Faraday kafesi, yıldırımın etkisiyle oluşan yüksek voltajlı akımı, yapıya zarar vermeden toprağa yönlendirir. Bu sayede, yapıda bulunan insanlar ve eşyalar güvende kalır. Faraday kafesi, aynı zamanda elektromanyetik dalgaların da etkisini azaltır ve bu nedenle, elektronik cihazların zarar görmesini engeller.

Faraday kafesi, yıldırım koruma sistemleri içinde en etkili yöntemlerden biridir. Ancak, doğru bir şekilde tasarlanması ve uygulanması gereklidir. Yapıdaki iletken tellerin doğru yerleştirilmesi, bağlantıların sağlam olması ve sistemdeki tüm bileşenlerin uyumlu olması, faraday kafesinin etkinliğini artırır.

Faraday kafesi, yüksek binalar, antenler, veri merkezleri, tesisler gibi yüksek teknolojili yapılar ve tarihi yapılar gibi hassas alanların korunması için tercih edilir. Bu nedenle, bu yapıların tasarım aşamasında, yıldırım koruma sistemleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Paratoner Sistemi

Aktif paratonerler, yıldırımın oluşması için gereken şartların mevcut olduğu anda hemen çalışmaya başlarlar. Bu sayede yıldırım düşmeden önce elektrik yükünü toplarlar ve havadaki yükü azaltarak yıldırımın düşmesini engellerler. Bu nedenle erken akım uyarı sistemi olarak da adlandırılırlar.

Aktif paratonerlerin çalışma prensibi, birkaç farklı teknoloji kullanılarak sağlanabilir. Bunlar arasında özellikle lazer teknolojisi ve radyo frekansı teknolojisi yaygın olarak kullanılmaktadır. Lazer teknolojisi, yıldırımın oluşmaya başlamasıyla birlikte lazer ışınları göndererek yıldırımı önleyebilir. Radyo frekansı teknolojisi ise yıldırım oluşumu için gereken şartları önceden algılayarak yıldırımın oluşmasını engelleyebilir.

Aktif paratonerlerin en önemli avantajı, yıldırımın düşme anından önce yükü toplayarak yıldırımın oluşmasını engelleyebilmeleridir. Bu sayede yapılarda oluşabilecek yangın, hasar ya da diğer zararların önüne geçilebilir. Ayrıca aktif paratonerler, daha geniş alanlara ve yüksek yapıların çatılarına kolayca kurulabilirler.

Radyoaktif Paratoner Sistemleri

Radyoaktif paratonerler, yıldırımın yarattığı elektrik alanını etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılırlar. Bu cihazların içinde radyoaktif materyaller bulunur ve bu materyaller yıldırımın havada oluşturduğu iyonize hava molekülleri ile reaksiyona girerek negatif iyonlar üretirler. Bu negatif iyonlar, yıldırımın yol açabileceği hasarı önlemek için kullanılır. Radyoaktif paratonerler, yıldırımın oluşumunu önlemezler, ancak yıldırımın zararlı etkilerini minimize etmek için kullanılırlar.

Radyoaktif paratonerlerin insan sağlığına etkileri konusunda halen araştırmalar yapılmaktadır. Radyasyon seviyeleri düşük olsa da cihazların içindeki radyoaktif materyallerin zamanla bozulması sonucu daha fazla radyasyon açığa çıkabilir. Bu nedenle, radyoaktif paratonerlerin kurulumu ve bakımı, uygun yöntemlerle yapılmalıdır.

Kablo Kanal Sistemleri

Elektronik Bileşenler